This publication is in Dutch, there is no English translation!
April 14, 2022

CPB-analyse voorstellen Nationaal Groeifonds tweede beoordelingsronde

Het CPB heeft een analyse gemaakt van 34 voorstellen die zijn ingediend voor de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds (NGF). De analyses (quickscans) vormen input voor het advies aan het kabinet van de NGF-beoordelingsadviescommissie. Het CPB heeft een onafhankelijke rol in het beoordelingsproces en levert advies. Het planbureau beslist niet mee over de prioritering van de investeringsvoorstellen door de commissie.
No title

Authors

Ramy El-Dardiry