This publication is in Dutch, there is no English translation!
May 4, 2022

Brede welvaart: het CPB voorbij het bbp

Het Centraal Planbureau gaat brede welvaart verder verankeren in zijn algehele werk met de start van het nieuwe programma Brede Welvaart. Het programma bestaat uit een aantal nieuwe projecten en intensivering van bestaande werkzaamheden op het gebied van brede welvaart. In de publicatie onderstreept het planbureau het belang van een breed perspectief op welvaart voor een meer integrale analyse van overheidsbeleid en worden de ambities op dit thema voor de komende jaren beknopt toegelicht.
No title

Authors