This publication is in Dutch, there is no English translation!
April 6, 2023

Inkomenseffecten van woningisolatie naar de isolatiestandaard

Voor zes op de tien huishoudens loont het financieel om een oudere woning te isoleren. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van TNO en het Centraal Planbureau. Na isolatie van de vloer, het dak, de gevel, het glas en de deuren tot de nationale isolatiestandaard houden zes op de tien huishoudens iedere maand netto meer inkomen over dan in de situatie zonder deze isolatiemaatregelen. Desondanks zijn de verschillen in inkomenseffecten tussen én binnen inkomensgroepen vrij groot.
No title

Authors

Peter Mulder (TNO)
Casper Tigchelaar (TNO)
Arjan Zwamborn (TNO)
Met medewerking van Folckert van der Molen (PBL)