This publication is in Dutch, there is no English translation!
May 31, 2023

Risicorapportage Financiële markten 2023

Het Nederlandse financiële stelsel heeft de coronacrisis en de energieprijsschok als gevolg van de oorlog in Oekraïne goed doorstaan, mede vanwege fiscale en monetaire ondersteuning. De noodzakelijke afbouw van deze steun, in een tijd waarin nog veel economische onzekerheid heerst, brengt weliswaar risico’s met zich mee, maar de financiële sector is voldoende weerbaar. Het gevaar van een bankencrisis in Nederland lijkt beperkt en ook de financiële risico’s vanuit de woningmarkt zijn beheersbaar.
No title

Lees ook onderstaande gerelateerde publicatie 'Ontwikkelingen op de woningmarkt en financiële risico’s'.

This publication is in Dutch, there is no English translation!
May 31, 2023
We concluderen dat huiseigenaren en het financiële stelsel het afgelopen decennium weerbaarder zijn geworden tegen schokken vanuit de woningmarkt, maar dat er kwetsbare groepen zijn. Het afgelopen decennium is de financiële positie van huiseigenaren gemiddeld genomen verbeterd: woonlasten en schuldratio’s zijn gedaald en financiële buffers (waaronder liquide vermogen zoals spaargelden) zijn toegenomen. Daardoor zijn huiseigenaren over het algemeen beter in staat om schokken, zoals een tijdelijk lager inkomen of dalende woningprijzen, op te vangen. Dat vermindert het wanbetalingsrisico op de hypotheek.
No title

Het afgelopen decennium is ook de financiële positie van starters, jongere huiseigenaren en huiseigenaren met weinig inkomen verbeterd. Toch blijven deze groepen kwetsbaar: ze kunnen een groter nadeel ondervinden van gestegen lasten, gestegen rentes, een lager inkomen, of dalende woningprijzen dan de gemiddelde huiseigenaar. Tegelijkertijd zijn banken, mede door aangescherpte regelgeving, weerbaarder geworden tegen negatieve schokken op de woningmarkt. Dit wordt vooral verklaard door toegenomen kapitaalbuffers, die banken kunnen aanwenden om verliezen op te vangen. Ten slotte is het aanbod aan hypotheken de afgelopen jaren gediversifieerd, waardoor risico’s meer zijn gespreid tussen banken en andere financiële instellingen, zoals verzekeraars en pensioenfondsen.

Authors