This publication is in Dutch, there is no English translation!
July 12, 2023

Publieke onderwijsuitgaven over de levensloop

Onderwijsinvesteringen in de jonge en adolescente jaren leveren het hoogste maatschappelijke en economische rendement op. Dat blijkt uit het CPB-onderzoek ‘Publieke onderwijsuitgaven over de levensloop’ dat op 12 juli is gepubliceerd. Onderwijs vormt na zorg en sociale zekerheid de grootste uitgavenpost op de rijksbegroting. In totaal gaf de overheid in 2020 ruim 35 miljard euro uit aan onderwijs. Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bracht het CPB de publieke onderwijsuitgaven per levensfase in kaart en vergeleek die met wetenschappelijke inzichten over de opbrengsten van die investeringen.
No title

Read more about