This publication is in Dutch, there is no English translation!
September 14, 2023

Vacature programmaleider Arbeid

Het Centraal Planbureau is op zoek naar een programmaleider voor het programma Arbeid, een programma in het hart van het Centraal Planbureau waar gewerkt wordt aan ramingen en onderzoek op het gebied van arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Het programma Arbeid maakt onderdeel uit van de sector Arbeid en Kennis.
No title

Achtergrond

De arbeidsmarkt speelt een centrale rol in de economie. Om het functioneren van de arbeidsmarkt te verbeteren en maatschappelijk ongewenste uitkomsten te voorkomen of bij te sturen is er een belangrijke rol weggelegd voor beleid.  Daarbij is er vaak sprake van uitruilen, bijvoorbeeld tussen doelmatigheid enerzijds en gelijkheid of complexiteit anderzijds. Gedegen empirische kennis is voor beleid van cruciaal belang om zorgvuldige afwegingen te kunnen maken. 

Het programma Arbeid heeft twee kerntaken. Enerzijds, het in kaart brengen, duiden en ramen van belangrijke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de sociale zekerheid voor zowel de korte als lange termijn. Anderzijds, het verzamelen en genereren van empirische kennis over de effecten van beleid gericht op de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid, en deze op een toegankelijke manier presenteren voor beleidsmakers en andere belanghebbenden.  De publicaties van het programma Arbeid zijn zowel beleidsrelevant als wetenschappelijk aan de maat. Het palet aan onderzoeksmethoden binnen het programma is breed, van toegepast macro- en micro econometrisch onderzoek tot kwalitatieve en theoretische studies.  

Het programma Arbeid werkt nauw samen met diverse andere programma’s binnen het CPB, zoals Macro, Belastingen, Kennis & Innovatie, Data Science, Brede Welvaart en Langetermijnverkenningen.

Functieschets 

De programmaleider Arbeid:

 • initieert, coördineert en beoordeelt het wetenschappelijke en beleidsmatig onderzoek binnen het programma.
 • kan creatief en vernieuwend een onderzoeksagenda vormgeven die zowel wetenschappelijk- als beleidsrelevant is en verbetert continu de ramingen, zowel inhoudelijk als procesmatig.
 • heeft een brede kennis van economische analyses en werkt waar passend mee als onderzoeker in het team.
 • kan kennis vertalen naar agenderende en aansprekende publicaties.
 • kan medewerkers verbinden, inspireren en hen coachen in hun verdere ontwikkeling. 
 • onderhoudt (internationale) contacten met wetenschap en beleid.
 • vertegenwoordigt het werk van het programma naar buiten toe en communiceert actief over het werk in beleid, wetenschap en media. 
 • is onderdeel van het sector MT en denkt mee over relevante ontwikkelingen binnen de sector.

Op het gebied van kennis en vaardigheden zoekt het CPB een kandidaat met: 

 • brede kennis van de wetenschappelijke economische literatuur op het gebied van arbeidsmarkt en sociale zekerheid (bij voorkeur zowel macro als micro) en relevante onderzoeksmethoden en –technieken.
 • bij voorkeur een promotie op een relevant vakgebied.
 • ervaring met het coachen van onderzoekers.
 • netwerk in wetenschap en beleid of vaardigheid dit snel op te bouwen.
 • sensitiviteit voor de context waarin je opereert.
 • ervaring in het enthousiast, begrijpelijk en met verstand van zaken uitdragen van onderzoek, zowel naar experts als een breed publiek. 

Aanbod

 Een afwisselende baan in het hart van het economische beleid in Nederland met uitstekende arbeidsvoorwaarden, waaronder een vaste eindejaarsuitkering, goede pensioenvoorziening en een marktconform salaris. Het salaris is maximaal € 7.718,69 (bruto maandsalaris o.b.v. 36 uur, excl. eindejaarsuitkering en vakantiegeld) schaal 14 (sector Rijk). In uitzonderlijke gevallen is uitloop naar schaal 15 (maximaal € 8.408,64 bruto maandsalaris) mogelijk.

Overige opmerkingen 

Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure. 

Informatie en sollicitatie

 Nadere informatie kan worden verkregen door contact op te nemen met dr. Jonneke Bolhaar (sectorhoofd Arbeid en Kennis, 06-46941319). Reactie op deze vacature ontvangen wij graag uiterlijk 4 oktober 2023. Je kunt de sollicitatie sturen via:  https://cpb.onlinevacatures.nl/job/288904/apply

Contacts