This publication is in Dutch, there is no English translation!
September 28, 2023

Kwantificeren economische baten van R&D-beleid

Investeringen in innovatie (R&D) spelen een belangrijke rol in de groei van onze welvaart. Hoe je de productiviteitsopbrengsten van R&D-investeringen kunt bepalen, blijft onderwerp van discussie. Een nieuwe overzichtsstudie van het Centraal Planbureau laat zien dat het op dit moment nog niet mogelijk is om de productiviteitseffecten van R&D-beleid betrouwbaar mee te nemen in een macro-economisch model.
No title

Read more about