This publication is in Dutch, there is no English translation!
February 15, 2024

Recente inzichten over belastingmultipliers

Veranderingen in de hoogte van belastingen hebben niet altijd hetzelfde effect op de economie, maar zijn afhankelijk van de stand van de conjunctuur. Zo leidt belastingverlaging tot aanzienlijk meer extra bbp-groei in tijden van hoogconjunctuur dan in tijden van laagconjunctuur. Ook is het effect asymmetrisch: belastingverhoging bij hoogconjunctuur heeft een aanzienlijk groter effect dan een belastingverlaging tijdens een recessie. Dat blijkt uit de literatuurstudie ‘Recente inzichten over belastingmultipliers’ die het Centraal Planbureau op 15 februari heeft gepubliceerd.
No title

Read more about