This publication is in Dutch, there is no English translation!
April 26, 2024

Budgettaire analyse Voorjaarsnota 2024

De Voorjaarsnota 2024 brengt slechts beperkte veranderingen aan in het EMU-saldo in vergelijking met het Centraal Economisch Plan (CEP), de raming die het Centraal Planbureau in februari publiceerde. Bij ongewijzigd beleid loopt het overheidstekort in 2028 op tot 3,2% bbp, boven de Europese norm van 3%. In het CEP kwam het tekort uit op 3,3% bbp. Dit blijkt uit de budgettaire analyse van de Voorjaarsnota die het CPB op verzoek van het ministerie van Financiën heeft gemaakt.
No title

Read more about