May 28, 2021

See for yourself what will happen to European governments' debt

With the use of this Excel-file the development of government debt can be calculated for several European countries, the European Union, the euro region, the United States and Japan depending of a few variables with values chosen by yourself.

NB, this file only works when automatic recalculation and VBA-macros are turned on. The file in in Dutch, but you can switch to English by using the UK-flag-button.

What is going to happen with government debt of euro area countries? Will debt levels of euro area problem countries continue to rise? What is needed to bring debt back below the European ceiling of 60% of GDP? What would be the impact of lower interest rates or more economic growth on debt development in the coming years?

In case you want to make calculations on debt development under the assumptions chosen yourself, you can use this CPB tool.

Internationale organisaties en vele economen hebben hieraan gerekend. Maar misschien wilt u zelf berekenen wat er onder verschillende aannames gebeurt met de schuld van lidstaten van de Europese Unie en enkele andere landen/regio’s. Dat kan met dit CPB rekenprogramma (het is nodig om het gebruik van onze macro’s toe te staan).

Het rekenprogramma is eenvoudig te gebruiken. U kiest allereerst het land waarin u geïnteresseerd bent. Standaard vullen wij dan de jongste raming van de Europese Commissie in. U kunt vervolgens zelf spelen met de aannames en zien wat er gebeurt in alternatieve scenario’s. U vult bijvoorbeeld in welke economische groei u denkt dat het land zal hebben in 2019, 2020, 2021 en gemiddeld in de jaren 2022 t/m 2040-2100. Dat kunt u ook doen voor de inflatie en de rentes. Daarna vult u het primaire overheidssaldo in. Het primaire saldo is het overheidssaldo exclusief rentebetalingen (vul een negatief cijfer als u een primair overheidstekort verwacht). Tenslotte kunt u nog cijfers invullen voor ‘privatiseringen’. Privatiseringen en andere verkoop van staatseigendom zullen de overheidsschuld verminderen. Als u denkt dat een land nog banken moet steunen dan kunt u bij privatiseringen een negatief cijfer invullen. En als u denkt dat een deel van de uitstaande obligaties afgestempeld gaat worden, dan kunt u daar een positief cijfer invullen. Op basis van de door u gekozen waarden rekent het programma de overheidsschuld tot en met een door u gekozen jaar (2040-2100) uit. Een technische toelichting op het rekenprogramma staat in één van de werkbladen van het Excel-bestand.

Het programma geeft ook de mogelijkheid om twee landen te vergelijken. Dat kan door een tweede land in te vullen. Dit biedt ook de mogelijkheid om één land onder twee scenario’s met elkaar te vergelijken.

Het programma rekent uit wat u invult. Het slaat geen alarm als u een onrealistische raming invult. U bepaalt dus helemaal zelf het scenario dat u doorgerekend wilt zien. Maar wij geven hier wel een paar tips: 

  1. Als u hoge inflatie invult dan zal de overheidsschuld snel dalen. Maar u moet zelf wel rekening houden met het effect van die hoge inflatie op economische groei, rentes en overheidssaldo. Bij een hoge inflatie zullen beleggers hogere nominale rentes willen hebben. En als alleen in het door u gekozen land de inflatie oploopt dan zal de concurrentiepositie van dat land verslechteren, met nadelige gevolgen voor de economische groei en voor de overheidsbegroting.
  2. Als u denkt dat een land veel gaat bezuinigen dan kunt u er rekening mee houden dat beleggers daardoor meer vertrouwen in dat land krijgen en met een lagere rentevergoeding genoegen nemen. U moet zich dan wel afvragen of die bezuinigingen de economische groei op korte termijn zullen drukken.
  3. Bij het invullen van het cijfer van de privatisering moet u zich wel afvragen of er wat te privatiseren valt. Dat geldt vooral voor het cijfer voor de jaren 2019 t/m 2040-2100. Als u daar 1% invult, dan privatiseert u in die bijvoorbeeld 28 jaar dus voor in totaal 28% van het bbp, wat best veel is.
  4. Als u denkt dat voor een land een steunprogramma komt dan moet u daar bij de renteraming rekening mee houden (de rente op de noodlening zal lager zijn dan de effectieve rente op de obligatiemarkt).

Hopelijk verdiept het rekenprogramma uw inzicht in de schuldencrisis.
Veel rekenplezier toegewenst!

Contacts

Photo of Bert Smid
Bert Smid +31 6 11594311 Read more