February 13, 2008

Economische analyses van Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM)

De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van het beprijzen van het wegverkeer. Het CPB heeft daar ook aan bijgedragen.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Read more about