September 11, 2002

Prijsstijgingen in de horeca

Hogere winstmarges in horeca na introductie euro

Press release
De horecaprijzen zijn in 2001 en 2002 fors gestegen. De prijsstijging in 2002 is niet geheel te verklaren uit kostenstijgingen en 'normaal' winstherstel. Daarmee zijn er duidelijke aanwijzingen dat de introductie van de euro is benut om de winstmarges extra te verhogen.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Dick Morks

We are sorry, unfortunately there is no English tranlation of this page.