Publications

May 15, 2018

Presentatie 'Verdeling van de koek'

Deze presentatie is gebruikt door Albert van der Horst op 15 mei 2018 tijdens de Ronde Tafelbijeenkomst over de AIQ in de Tweede Kamer in Den...

March 22, 2018

First Communication National Productivity Board

Productivity growth is on the decline, in the OECD countries. In the Netherlands, structural growth is also slowing down. On the basis of this fact, the European Commission proposed that each EU Member State would install a national productivity board (NPB). The Council of the European Union has since adopted this proposal.

October 27, 2017

Actualisatie middellangetermijnverkenning 2018-2021 (verwerking Regeerakkoord)

In deze CPB Notitie wordt voor de middellange termijn het scenario voor de overheidsfinanciën geschetst waarin het beleid van het nieuwe kabinet is verwerkt. Deze informatie wordt opgeleverd met het oog op de...

October 10, 2017

Analysis economic and budgetary effects of the financial appendix to the Coalition Agreement

This analysis is based on the measures in the financial appendix to the Coalition Agreement, as submitted to CPB on 29 September. Chapter 10 lists the measures included in the analysis.

September 19, 2017

Forecast September 2017 (MEV 2018)

In this publication CPB presents its analyses and projections of both the Dutch and worldwide economy in 2017 and 2018.

Image for Forecast September 2017 (MEV 2018)
August 16, 2017

Actualisatie Middellangetermijnverkenning 2018-2021

The Dutch economy is well on the rise, according to the latest projections by CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. For this year, economic growth is projected to increase to 3....

June 23, 2017

Herziening methode arbeidsinkomensquote

Met ingang van de eerstvolgende Macro Economische Verkenning in september 2017 wijzigt het CPB de berekening van de arbeidsinkomensquote (AIQ). Deze nieuwe berekeningswijze houdt beter rekening met het arbeidsinkomen...

June 14, 2017

Juniraming 2017: economische vooruitzichten 2017 en 2018

The lights are green for the economy of the Netherlands; it is growing and employment is increasing, leading to a decrease in unemployment to 4.7%. The government budget will result in a surplus, for both 2017 and 2018...

March 24, 2017

Central Economic Plan (CEP) 2017

Global economic growth is expected to accelerate this year and also slightly in the year thereafter; particularly due to growth increases in emerging economies.

December 13, 2016

Decemberraming 2016: economische vooruitzichten 2017

Economic growth will continue. For both this year and 2017, GDP is projected to grow by 2.1%. Next year, unemployment will decrease to 5.3% and the government budget will be balanced....