Publications

October 19, 2018

Estimating migration changes from the EU’s free movement of people principle

We estimate the impact of the free movement of people (FMP) principle on bilateral intra-EU migration stocks using a gravity model. Employing a combination of the World Bank and the UN’s global migration databases, with observations between 1960 and 2015, allows us to analyse the impact of the FMP for most EU member states.

Image for Estimating migration changes from the EU’s free movement of people principle
July 6, 2018

Trade Wars: Economic impacts of US tariff increases and retaliations, an international perspective

"Effect trade conflict limited, escalation only has losers". This background document provides information on the economic consequences of the current trade dispute between the US and several countries that announced retaliatory packages or filed them already with the WTO.

March 22, 2018

Verkenning inkomenseffecten van energie- en klimaatbeleid

Dit achtergronddocument biedt informatie over een relevant deelaspect voor de onderhandelingen over een nationaal klimaatakkoord: de mogelijke inkomenseffecten. In het Regeerakkoord worden verschillende...

July 28, 2017

Biomass Energy with Carbon Capture and Storage can reduce EU’s Energy Roadmap costs with 15-75%

Biomass Energy with Carbon Capture and Storage can reduce costs of EU’s Energy Roadmap with 15-75%. Background document to CPB Policy Brief 2017/02

January 19, 2017

Biomass-Energy with Carbon Capture and Storage Should Be Used Immediately

In this Policy Brief, we analyse the potential role of negative‐emissions technology in reducing these emissions.

October 19, 2016

Startnotitie Keuzes in Kaart 2018-2021: energie- en klimaatmaatregelen

Deze CPB Notitie informeert hoe het Centraal Planbureau in Keuzes in Kaart omgaat met klimaat- en energiemaatregelen en is daarmee een aanvulling op de twee eerder verschenen startnotities....

June 9, 2016

Brexit costs for the Netherlands arise from reduced trade

By 2030, the costs for the Netherlands could run up to 1.2% of GDP, or 10 billion euros.

March 7, 2016

Voorontwerp Klimaatwet GroenLinks en de PvdA

Aan het CPB is gevraagd om een reactie te geven op het Voorontwerp van de Klimaatwet van GroenLinks en de PvdA. Dit Voorontwerp zet drie stippen op de horizon voor Nederland: vermindering van de nationale uitstoot van...

Image for Voorontwerp Klimaatwet GroenLinks en de PvdA
January 23, 2015

Technological Uncertainty in Meeting Europe’s Decarbonisation Goals

In response to the challenge of managing the risks of a changing climate, there is no single optimal transition path for energy technology due to uncertainty in several dimensions.

Image for Technological Uncertainty in Meeting Europe’s Decarbonisation Goals
November 25, 2014

Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning. Uitdagingen voor adaptief energie-innovatiebeleid

De Monitor Duurzaam Nederland 2014 is op verzoek van het kabinet geschreven door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Centraal Planbureau (CPB), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Sociaal en...