Publications

December 15, 2017

Scientia potentia est: de opkomst van de makelaar voor alles

Amazon, Facebook, Google en andere digitale platforms groeiden in korte tijd uit tot de grootste bedrijven ter wereld. De overheid kan beter niet te lang wachten met het nemen van maatregelen om digitale platforms...

October 3, 2017

The effect of geographical distance on online transactions: Evidence from the Netherlands

The rise of online trade alters the role of distance between (potential) buyers and sellers. We use data from eBay subsidiary Marktplaats.nl, one of the largest online trading platforms in the Netherlands, to estimate how distance affects the probability of a transaction between small geographical regions.

July 3, 2017

Cyber Security Risk Assessment (CSRA) for the Economy

Society is digitising. The five most valuable companies in the world are ICT companies. The Dutch population makes extensive use of the Internet, and the government is also focusing increasingly on the use of digital means. This digitisation also involves an increase in the economic importance of cyber security.

June 6, 2017

Notitie CPB Analyse en internationale vergelijking sbir

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) verkent momenteel de mogelijkheden voor uitbreiding en aanpassing van het sbir-instrument. Sbir (‘small business innovation research’) is een manier waarop de overheid...

April 7, 2017

Integraal onderzoeksbeleid: doelen en instrumenten

Als de overheid een concreet maatschappelijk vraagstuk wil oplossen, zal zij onderzoek gerichter moeten inzetten. Voor meer algemene kennisontwikkeling kan de overheid onderzoekers juist beter vrij laten....

January 16, 2017

In vier stappen naar efficiëntere faillissementswetgeving

Bedrijven met betalingsproblemen maken meer kans op een succesvolle reorganisatie als de rechten van schuldeisers opgeschort worden. Om het management van een bedrijf tijdig surseance aan te laten vragen, is het...

August 11, 2016

Marktordening bij nieuwe ICT-toepassingen

Overheden moeten in een vroeger stadium reageren op ICT-ontwikkelingen in de markt zoals het internet der dingen, digitale platformen, robots en block-chain technologie. Nu wachten ze te vaak tot er meer duidelijk is...

July 7, 2016

Do national borders slow down knowledge diffusion within new technological fields? The case of big data in Europe

Big data technologies enhance the storage, processing, and analysis of large data sets and can be applied economy-wide. Despite this potential, only one percent of big data patents come from Europe.

July 6, 2016

Cyber Security Risk Assessment for the Economy

This cyber security risk assessment (CSRA) in intended to provide insight into the underlying causes, consequences and magnitude of cyber risks; thus, helping policymakers and businesses to understand and prioritise those risks.

February 25, 2016

Kansrijk innovatiebeleid

Bedrijven innoveren meer als er hogere eisen worden gesteld aan belastingvoordelen voor research and development (r&d) dan nu het geval is. Extra leningen voor innovatieve projecten en startende ondernemingen zorgen...