Publications

May 23, 2018

Regionale plaatsing vergunninghouders en kans op werk

Waar asielmigranten met verblijfsvergunning een woning aangeboden krijgen, maakt uit voor hun kansen op de arbeidsmarkt. Een slimme koppeling van vergunninghouders aan regio’s kan hun kans op werk verhogen....

May 23, 2018

Regionale plaatsing vergunninghouders en kans op werk, achtergronddocument

Waar asielmigranten met verblijfsvergunning een woning aangeboden krijgen, maakt uit voor hun kansen op de arbeidsmarkt. Een slimme koppeling van vergunninghouders aan regio’s kan hun kans op werk verhogen....

July 15, 2016

Haalbaarheid (quasi-)experimentele evaluatie ESF-activiteiten

Agentschap SZW heeft het CPB gevraagd te onderzoeken of het haalbaar is de (beleids)instrumenten die uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) gefinancierd worden, op een (quasi-)experimentele manier te evalueren op hun...

June 20, 2016

Kansrijk onderwijsbeleid

Docenten met goede sociale vaardigheden leren hun leerlingen het meest. Het heeft zin om die sociale vaardigheden te verbeteren. Dit blijkt uit het onderzoek 'Kansrijk Onderwijsbeleid' van het Centraal Planbureau dat...

December 4, 2015

The effects of higher teacher pay on teacher retention

This paper investigates the effects of higher teacher pay for secondary school teachers on their teacher retention decision and enrollment in additional schooling.

Image for The effects of higher teacher pay on teacher retention
June 29, 2015

Mbo taalexperiment

Deze publicatie geeft een beeld van het Nederlandse taalonderwijs in het mbo. Twee onderzoeksvragen stonden centraal. Er is onderzocht 1) hoe het taalniveau van eerstejaars mbo-studenten zich in een schooljaar tijd...

Image for Mbo taalexperiment
January 17, 2015

Zittenblijven in perspectief

Dit achtergronddocument gaat nader in op literatuur die genoemd wordt in de CPB Policy Brief ‘Zittenblijven in het primair en voortgezet onderwijs: Een inventarisatie van de voor- en nadelen’....

Image for Zittenblijven in perspectief
November 27, 2014

Maatschappelijke kosten-batenanalyses in het onderwijs: Op weg naar een werkwijzer voor onderwijsmaatregelen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het CPB verzocht de mogelijkheden te verkennen om maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) uit te voeren in het onderwijsdomein....

Image for Maatschappelijke kosten-batenanalyses in het onderwijs: Op weg naar een werkwijzer voor onderwijsmaatregelen
November 5, 2014

Teacher quality and student achievement: Evidence from a Dutch sample of twins

This paper examines the causal link that runs from classroom quality to student achievement using data on twin pairs who entered the same school but were allocated to different classrooms in an exogenous way.

Image for Teacher quality and student achievement:  Evidence from a Dutch sample of twins