Publications

July 10, 2018

Analyse actieprogramma ‘Werken in de Zorg’

Het CPB heeft op verzoek van PVV, GroenLinks, SP, PvdA, 50PLUS, DENK, SGP en FVD het actieprogramma ‘Werken in de zorg’ geanalyseerd. Naast de budgettaire effecten komen ook de programma-effecten (het effect op de...

October 18, 2017

Toelichting middellangetermijn (mlt)-raming voor de Wmo / jeugd

Deze CPB Notitie geeft een nadere toelichting op de totstandkoming en methodiek van de middellangetermijn (mlt)-raming voor de Wmo/jeugd en de interpretatie van de uitkomsten....

March 24, 2017

Labour supply and the business cycle: lessons from labour market flows and international forecasting practices

This Background Document shows the results of a survey among international experts concerning the forecasting method of labour supply by economic research institutes and an analysis of the relation between labour supply and the business cycle.

September 22, 2015

Indexation schemes of non-earmarked grants in several OECD countries

In the Netherlands, as of 2015, several government tasks in the fields of elderly care, youth care and labour participation (of people with a disability) have been decentralised to the municipalities.

Image for Indexation schemes of non-earmarked grants in several OECD countries
September 22, 2015

De indexeringssystematiek van het Gemeentefonds in het licht van de decentralisaties en demografische ontwikkelingen

De ministeries van BZK en Financiën, en de VNG hebben het CPB gevraagd onderzoek te doen naar de indexering van het Gemeentefonds, mede naar aanleiding van de decentralisaties in het sociaal domein....

Image for De indexeringssystematiek van het  Gemeentefonds in het licht van de decentralisaties en demografische ontwikkelingen
December 19, 2014

Overheidslonen volgen marktlonen

De ontwikkeling van lonen in de publieke sector wijkt alleen tijdelijk af van die in de marktsector. Op termijn volgen de overheidslonen de marktlonen, zo blijkt uit recent onderzoek naar de Nederlandse...

April 24, 2014

Follow the leader? Public and private wages in the Netherlands

This study investigates wage leadership in the Netherlands. We empirically examine public and private wages using several wage definitions for the period 1980-2012.

Image for Follow the leader? Public and private wages in the Netherlands
September 12, 2011

Effecten stimuleringspakket

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Effecten stimuleringspakket