Publications

October 31, 2018

Verdringing op de arbeidsmarkt, beschrijving en beleving

Op de Nederlandse arbeidsmarkt bestaan voor de meeste groepen geen aanwijzingen voor verdringing. Zo blijkt uit 'Verdringing op de arbeidsmarkt, beschrijving en beleving', een gezamenlijke publicatie van het Centraal...

November 17, 2016

Flexibiliteit op de arbeidsmarkt

De laatste decennia neemt de flexibilisering op de arbeidsmarkt steeds verder toe. Er zijn economische voor- en nadelen. De voordelen komen breed in de maatschappij terecht, maar de nadelen slaan relatief sterk neer...

November 17, 2016

De ontwikkeling van flexibele arbeid: Een sectoraal perspectief

De laatste decennia neemt de flexibilisering op de arbeidsmarkt steeds verder toe. Er zijn economische voor- en nadelen. De voordelen komen breed in de maatschappij terecht, maar de nadelen slaan relatief sterk neer...

April 20, 2016

Kansrijk arbeidsmarktbeleid, deel 2

Re-integratie is het meest effectief als de beschikbare maatregelen zoals bemiddeling, subsidies en scholing gericht worden ingezet voor specifieke groepen. Geen enkel instrument werkt even goed voor alle groepen....

October 3, 2015

Position paper t.b.v. ‘IBO Zelfstandigen zonder personeel’

Deze CPB Notitie gaat in op de achtergrondkenmerken van zzp’ers, de oorzaken van hun opkomst, sociaaleconomische gevolgen van de opkomst van zzp’ers en overwegingen bij optimaal beleid....

Image for Position paper t.b.v. ‘IBO Zelfstandigen zonder personeel’
June 25, 2015

De onderkant van de arbeidsmarkt in 2025

In het boek 'De onderkant van de arbeidsmarkt in 2025' beschrijven onderzoekers van CPB en SCP hoe de arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden de afgelopen jaren veranderde en of hun achterstand op middelbaar en...

June 11, 2015

Presentation: How will Dutch long-term unemployment recover?

Presentation used by Marloes de Graaf-Zijl during the meeting 'CPB Lecture 2015', 11 June 2015, The Hague.

June 11, 2015

Long-term unemployment in the Netherlands

Long-term unemployment will decline as the economy recovers, but this will not solve the problem of older long-term unemployed.

April 26, 2015

Kansrijk arbeidsmarktbeleid

Minder loondoorbetaling bij ziekte kost werkgelegenheid. Het terugbrengen van de maximale WW-duur naar drie jaar eveneens. Vooral fiscaal beleid gericht op moeders met jonge kinderen vergroot de participatie op de...

October 29, 2014

Discussiebijdrage t.b.v. ‘IBO Zelfstandigen zonder personeel’

Het kabinet laat een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar zzp’ers uitvoeren, waarin zowel de groei van het aantal zzp’ers als de gevolgen daarvan voor de economie worden beschreven en...

Image for Discussiebijdrage t.b.v. ‘IBO Zelfstandigen zonder personeel’