Publications

December 19, 2012

De huidige en toekomstige groei van het aandeel zzp’ers in de werkzame beroepsbevolking

This document is in Dutch, there is no English translation.

March 20, 2012

Herziening van de WWB-raming voor het Centraal Economisch Plan 2012

This document is in Dutch, there is no English translation.

October 7, 2011

Van Bijstand naar Wajong

This document is in Dutch, there is no English translation.