Publications

September 13, 2013

De toekomstige inkomenspositie van AOW’ers: drie scenario’s voor 2025

This document is in Dutch, there is no English version.

December 19, 2012

De huidige en toekomstige groei van het aandeel zzp’ers in de werkzame beroepsbevolking

This document is in Dutch, there is no English translation.