Publications

September 23, 2013

Tegenbegroting 2014 van het CDA

This document is in Dutch, there is no English version.

Image for Tegenbegroting 2014 van het CDA
September 23, 2013

Tegenbegroting 2014 van de ChristenUnie

This document is in Dutch, there is no English version.

Image for Tegenbegroting 2014 van de ChristenUnie
September 23, 2013

Tegenbegroting 2014 van D66

This document is in Dutch, there is no English version.

Image for Tegenbegroting 2014 van D66
September 23, 2013

Tegenbegroting 2014 van GroenLinks

This document is in Dutch, there is no English version.

Image for Tegenbegroting 2014 van GroenLinks
September 12, 2013

Effecten macrostabiele discontovoet

This document is in Dutch, there is no English version.

Image for Effecten macrostabiele discontovoet
September 4, 2013

Decentralisaties in het sociaal domein

This document is in Dutch, there is no English version.

Image for Decentralisaties in het sociaal domein
August 16, 2013

Houdbaarheidsberekeningen

This document is in Dutch, there is no English version.

Image for Houdbaarheidsberekeningen