Publications

December 2, 1997

Economische verkenning voor de volgende kabinetsperiode - Speciale onderwerpen: terugblik 1995-1998; werkgelegenheidsbeleid.

This document is in Dutch and not available in digital format.

December 2, 1997

Grenzen aan Schiphol?

This document is in Dutch and not available in digital format.

September 29, 1997

Bedrijfslocatiemonitor; terreinverkenning.

This document is in Dutch and not available in digital format.

August 27, 1997

Challenging neighbours; rethinking German and Dutch economic institutions

'Challenging Neighbours' provides wide coverage of the German and Dutch economies, from an institutional point of view.

July 30, 1997

Economie en fysieke omgeving; beleidsopgaven en oplossingsrichtingen 1995-2020.

This document is in Dutch and not available in digital format.

January 22, 1997

Bevolking en arbeidsaanbod; drie scenario's tot 2020.

This document is in Dutch and not available in digital format.