Search results

There are 2043 search results.
October 18, 2019

Vacature directeur Centraal Planbureau

Vacancy (in Dutch only)

Het Centraal Planbureau (CPB) is een gezaghebbend instituut en maakt onafhankelijke economische analyses die wetenschappelijk verantwoord en up-to-date zijn en relevant voor de beleidsvorming in Nederland. Het werk van het CPB bevindt zich daarmee op het snijvlak van de economische wetenschap en het overheidsbeleid. Het CPB is organisatorisch een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Inhoudelijk is het CPB onafhankelijk. De onafhankelijke positie van het CPB ligt vast in de “Regeling houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de planbureaus”. Deze regeling regelt de juridische en financiële grondslag en de functioneringsvoorwaarden voor de planbureaus. De regeling voorziet in een commissie van toezicht met onafhankelijke leden. Voor het CPB is dit de Centrale Plancommissie.

October 17, 2019

Internship CPB Data Science

Vacancy

Will you soon be starting your Master’s in econometrics, data science or a similar study, or are you almost done with that? Are you interested in making an important contribution to innovative and policy-relevant research at the economic research institute of the Netherlands? Then look no further.

October 17, 2019

Risicorapportage cyberveiligheid economie 2019

Publication (in Dutch only)

Het is vaak onduidelijk wat de financiële én maatschappelijke gevolgen zijn van een digitale aanval of spionage. Dat blijkt uit het rapport Risicorapportage cyberveiligheid economie 2019.

October 17, 2019

Gebrek aan informatie bemoeilijkt aanpak cyberveiligheid

Pressrelease (in Dutch only)

Het is vaak onduidelijk wat de financiële én maatschappelijke gevolgen van digitale aanvallen en spionage zijn. Deze onduidelijkheid wordt veroorzaakt doordat organisaties: 1) niet iedere aanval opmerken; 2) niet iedere aanval publiek bekend willen maken; en 3) niet altijd kunnen inschatten wat de gevolgen zijn van een aanval op de lange termijn. Bedrijven en overheid hebben daardoor een onvolledig beeld van de kosten en baten van investeringen in cyberveiligheid. Het investeringsniveau kan dan te hoog of te laag zijn. Dit staat in de Risicorapportage cyberveiligheid economie 2019 die het Centraal Planbureau (CPB) zojuist publiceerde.

October 16, 2019

Persuitnodiging “De doorrekening van verkiezingsprogramma’s internationaal vergeleken”

Pressrelease (in Dutch only)

Hierbij nodigen wij u namens het Centraal Planbureau (CPB) en de Raad van State van harte uit voor de bijeenkomst “De doorrekening van verkiezingsprogramma’s door internationale bril”. Deze bijeenkomst vindt op maandag 4 november 2019 plaats in de Rolzaal, Binnenhof, in Den Haag.

October 15, 2019

Directeur Laura van Geest vertrekt bij het CPB

Article (in Dutch only)

Directeur Laura van Geest verlaat per 1 februari volgend jaar het Centraal Planbureau (CPB). Zij wordt dan voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

October 14, 2019

Seminar: Loss of a lending relationship: shock or relief?

Event

On Tuesday November 5th 2019, Karolis Liaudinskas (UPF) will give a presentation titled: "Loss of a lending relationship: shock or relief?"

October 11, 2019

Directeur Laura van Geest verlaat CPB

Pressrelease (in Dutch only)

Laura van Geest vertrekt als directeur van het Centraal Planbureau (CPB). Per 1 februari 2020 legt zij de dagelijkse leiding van het bureau neer. Zij start vanaf dat moment als voorzitter van het bestuur van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

October 8, 2019

Seminar: Staring early or starting late: the effect of relative cohort age on academic achievements, labor market outcomes and family formation

Event

On Tuesday October 29th 2019, Simon ter Meulen (UVA) will give a presentation titled: 'Staring early or starting late: the effect of relative cohort age on academic achievements, labor market outcomes and family formation'

October 7, 2019

Seminar: Definition matters: Metropolitan areas and agglomeration in a large developing country

Event

On Tuesday October 15th 2019, Maarten Bosker (EUR) will give a presentation titled: 'Definition matters: Metropolitan areas and agglomeration in a large developing country'