Search results

There are 2252 search results.
May 11, 2021

Managementondersteuner met ervaring in financiële bedrijfsvoering

Vacancy (in Dutch only)

Het Centraal Planbureau (CPB) doet wetenschappelijk onderzoek dat politici en beleidsmakers gebruiken bij het nemen van besluiten over economische en sociaal-maatschappelijke beleidsvraagstukken. Bij de organisatie werken ongeveer 125 mensen, verdeeld over vijf sectoren en twee stafafdelingen. De meesten zijn wetenschappelijk medewerker.

May 10, 2021

Publication June-forecast

Event

June 22, 8:00 AM, CPB publishes a press release and Policy Brief.

May 7, 2021

Webex-seminar: EU Migration, Public Transfers, and Assimilation: Evidence for the Netherlands

Event

On Tuesday May 25th 2021, Eduard Suari-Andreu (Leiden University) will give an online presentation titled: "EU Migration, Public Transfers, and Assimilation: Evidence for the Netherlands." To attend this seminar, please send an e-mail to Simone Pailer (S.Pailer@cpb.nl). Then you will receive a Webex-invitation via Outlook.

May 6, 2021

Column - Een granaatappeltje voor de dorst

Publication (in Dutch only)

Hoe heb ik mijn financiën eigenlijk zelf geregeld? Dit vraag ik mij steeds vaker af sinds ik met een paar collega’s onderzoek heb gedaan naar de vermogens van Nederlandse huishoudens. Het sluitstuk van dit onderzoek verscheen 4 mei op onze website. De vraag die we hierin beantwoorden is: hebben we het vermogensbeleid handig geregeld in Nederland? Wat kan er beter?

May 4, 2021

Sturen naar vermogen: De vermogensopbouw bezien vanuit de levensloop

Publication (in Dutch only)

De vermogensopbouw van Nederlandse huishoudens is lang niet altijd optimaal. Onder andere het versoepelen van de hypothecaire aflossingseis en een flexibelere vormgeving van het pensioenstelsel zijn beleidsopties die dit kunnen verbeteren.

May 4, 2021

De verscheidenheid van vermogens van Nederlandse huishoudens: update

Publication (in Dutch only)

Sinds de publicatie ‘De verscheidenheid van vermogens van huishoudens’ uit 2018 zijn betere data beschikbaar gekomen, met name voor de pensioenaanspraken. Dit achtergronddocument laat zien dat de resultaten ook met de betere en actuele data overeind blijven.

May 4, 2021

Geef meer ruimte voor keuzes bij vermogensopbouw

Pressrelease (in Dutch only)

De vermogensopbouw van Nederlandse huishoudens is lang niet altijd optimaal. Een aanzienlijke groep huishoudens bouwt weinig vermogen op, of heeft het vastzitten in een eigen woning of pensioenfonds. Bij financiële tegenvallers kunnen zij geen beroep doen op direct beschikbaar spaargeld. Onder andere het versoepelen van de hypothecaire aflossingseis en een flexibelere vormgeving van het pensioenstelsel zijn beleidsopties die dit kunnen verbeteren. Dat schrijft het Centraal Planbureau in de publicatie ‘Sturen naar vermogen: De vermogensopbouw bezien vanuit de levensloop’ die op 4 mei is verschenen.

April 30, 2021

Indicatoren arbeidsmarktperspectief mbo geanalyseerd

Publication (in Dutch only)

Om het arbeidsmarktperspectief van mbo-opleidingen te meten, wordt op dit moment onder andere gebruikgemaakt van een kwantitatieve indicator. Hoe hebben opleidingen de afgelopen jaren gepresteerd op deze indicator? En zijn er aanpassingen van de indicator mogelijk?

April 30, 2021

Business dynamics during the COVID pandemic

Publication

The corona crisis has visible consequences for economic activity in the Netherlands. In 2020, 6.5% fewer businesses with at least 2 employees were established. This decline is not limited to the sectors most affected by health restrictions, such as the hotel and catering industry, as almost every sector saw a decrease in the number of starters last year. The number of business closures (including bankruptcies) of companies with at least 2 employees is about the same as before the corona crisis. This is striking because more businesses normally stop during recessions. The decrease in new startups and the lower number of exits than expected can translate into lower economic growth in the long term.

Image for Business dynamics during the COVID pandemic
April 29, 2021

Column - Beslissen op basis van data

Publication (in Dutch only)

Kunnen we meer met algoritmes dan jolige filmjes maken? Mark Kattenberg, werkzaam voor het data scienc team van het CPB, denkt van wel.