Search results

There are 2 search results for *.
June 25, 2015

De onderkant van de arbeidsmarkt in 2025

Publication (in Dutch only)

Laagopgeleiden hebben een slechtere positie op de arbeidsmarkt dan middelbaar en hoogopgeleiden.

December 12, 2006

Arbeidsaanbod naar sociaaldemografische kenmerken

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.