Search results

There are 27 search results for *.
April 13, 2015

Maatschappelijke Kosten en Baten Prijsbeleid Personenauto’s

Publication (in Dutch only)

Het CPB en PBL hebben een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd van vier vormen van prijsbeleid voor personenauto’s.

Image for Maatschappelijke Kosten en Baten Prijsbeleid Personenauto’s
April 13, 2015

Maatschappelijke Kosten en Baten Prijsbeleid Personenauto’s, achtergronddocument

Publication (in Dutch only)

Het CPB en PBL hebben besloten tot een herijking van de economische effecten van prijsbeleid . Dit gebeurt in de vorm van een MKBA voor enkele vormen van prijsbeleid voor personenauto’s.

Image for Maatschappelijke Kosten en Baten Prijsbeleid Personenauto’s, achtergronddocument
June 13, 2014

Second Opinion MKBA Ring Utrecht

Publication (in Dutch only)

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is een second opinion uitgevoerd naar de door Decisio opgestelde MKBA Ring Utrecht.

Image for Second Opinion MKBA Ring Utrecht
March 4, 2014

Second opinion batenverkenning eID

Publication (in Dutch only)

Second opinion op een concept-batenverkenning van Deloitte Consulting en TNO, ‘Raming maatschappelijke baten van een eID-stelsel met een eID-middel voor burgers'.

Image for Second opinion batenverkenning eID
June 14, 2013

KBA Structuurvisie 6000 MW Windenergie op land

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for KBA Structuurvisie 6000 MW Windenergie op land
June 14, 2013

KBA Structuurvisie 6000 MW Windenergie op land, achtergrondinformatie

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

April 19, 2011

Second opinion MKEA van ruimtelijke opties voor offshore Windenergie

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Second opinion MKEA van ruimtelijke opties voor offshore Windenergie
November 27, 2009

Assessment of 16 projects submitted for funding by a budget on Physical Planning

Publication

The assessment of 16 projects. The central question in the assessment is whether the project is expected to contribute to social welfare.

September 24, 2009

Toelichting beoordelingsmethodiek projectbeoordelingen

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

August 19, 2009

CPB-assessment of FES projects

Publication

CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis has been requested by the government to assess a number of projects submitted for funding by an innovation budget of 500 mln euros called ‘FES’.