Search results

There are 31 search results for *.
April 13, 2015

Maatschappelijke Kosten en Baten Prijsbeleid Personenauto’s, achtergronddocument

Het CPB en PBL hebben besloten tot een herijking van de economische effecten van prijsbeleid . Dit gebeurt in de vorm van een MKBA voor enkele vormen van prijsbeleid voor personenauto’s.

No title
April 13, 2015

Maatschappelijke Kosten en Baten Prijsbeleid Personenauto’s, achtergronddocument

Het CPB en PBL hebben besloten tot een herijking van de economische effecten van prijsbeleid . Dit gebeurt in de vorm van een MKBA voor enkele vormen van prijsbeleid voor personenauto’s.

No title
June 14, 2013

KBA Structuurvisie 6000 MW Windenergie op land, achtergrondinformatie

This document is in Dutch, there is no English translation.

April 19, 2011

Second opinion MKEA van ruimtelijke opties voor offshore Windenergie

This document is in Dutch, there is no English translation.

No title
September 24, 2009

Toelichting beoordelingsmethodiek projectbeoordelingen

This document is in Dutch, there is no English translation.

August 19, 2009

CPB-assessment of FES projects

CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis has been requested by the government to assess a number of projects submitted for funding by an innovation budget of 500 mln euros called ‘FES’.

August 19, 2009

CPB-assessment of FES projects

CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis has been requested by the government to assess a number of projects submitted for funding by an innovation budget of 500 mln euros called ‘FES’.