Search results

There are 2 search results for *.
April 21, 2016

Werkgelegenheidseffecten aanpassing wettelijk minimumloon

Publication (in Dutch only)

Het ministerie van SZW heeft het CPB verzocht om in te gaan op de gevolgen van een aanpassing van het wettelijk minimumloon voor de werkgelegenheid.

November 26, 2004

Labour supply in the long-term scenarios for the Netherlands

Publication

Further growth of labour supply in three out of four scenarios till 2040.