Search results

There are 14 search results for *.
April 21, 2016

Werkgelegenheidseffecten aanpassing wettelijk minimumloon

Publication (in Dutch only)

Het ministerie van SZW heeft het CPB verzocht om in te gaan op de gevolgen van een aanpassing van het wettelijk minimumloon voor de werkgelegenheid.

February 13, 2014

Inkomenseffecten aanpassing zorgtoeslag in 2012

Publication (in Dutch only)

In 2012 is de zorgtoeslag aangepast via het ‘Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag’. De Algemene Rekenkamer heeft het CPB verzocht om de inkomenseffecten in 2012 van dit besluit door te rekenen.

Image for Inkomenseffecten aanpassing zorgtoeslag in 2012
October 17, 2013

Analyse economische effecten Begrotingsafspraken 2014

Publication

This document is in Dutch, there is no English version.

Image for Analyse economische effecten Begrotingsafspraken 2014
September 23, 2013

Tegenbegroting 2014 van het CDA

Publication

This document is in Dutch, there is no English version.

Image for Tegenbegroting 2014 van het CDA
September 23, 2013

Tegenbegroting 2014 van de ChristenUnie

Publication

This document is in Dutch, there is no English version.

Image for Tegenbegroting 2014 van de ChristenUnie
September 23, 2013

Tegenbegroting 2014 van D66

Publication

This document is in Dutch, there is no English version.

Image for Tegenbegroting 2014 van D66
September 23, 2013

Tegenbegroting 2014 van GroenLinks

Publication

This document is in Dutch, there is no English version.

Image for Tegenbegroting 2014 van GroenLinks
June 21, 2013

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip
December 10, 2012

Effecten van het Regeerakkoord voor de marginale druk

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Effecten van het Regeerakkoord voor de marginale druk
November 12, 2012

Actualisatie analyse economische effecten financieel kader Regeerakkoord

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Actualisatie analyse economische effecten financieel kader Regeerakkoord