Search results

There are 28 search results for *.
April 21, 2016

Werkgelegenheidseffecten aanpassing wettelijk minimumloon

Het ministerie van SZW heeft het CPB verzocht om in te gaan op de gevolgen van een aanpassing van het wettelijk minimumloon voor de werkgelegenheid.

No title
April 21, 2016

Werkgelegenheidseffecten aanpassing wettelijk minimumloon

Het ministerie van SZW heeft het CPB verzocht om in te gaan op de gevolgen van een aanpassing van het wettelijk minimumloon voor de werkgelegenheid.

No title
February 13, 2014

Inkomenseffecten aanpassing zorgtoeslag in 2012

In 2012 is de zorgtoeslag aangepast via het ‘Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag’. De Algemene Rekenkamer heeft het CPB verzocht om de inkomenseffecten in 2012 van dit besluit door te rekenen.

No title
February 13, 2014

Inkomenseffecten aanpassing zorgtoeslag in 2012

In 2012 is de zorgtoeslag aangepast via het ‘Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag’. De Algemene Rekenkamer heeft het CPB verzocht om de inkomenseffecten in 2012 van dit besluit door te rekenen.

No title
October 17, 2013

Analyse economische effecten Begrotingsafspraken 2014

This document is in Dutch, there is no English version.

No title
October 17, 2013

Analyse economische effecten Begrotingsafspraken 2014

This document is in Dutch, there is no English version.

No title
September 23, 2013

Tegenbegroting 2014 van het CDA

This document is in Dutch, there is no English version.

No title
September 23, 2013

Tegenbegroting 2014 van het CDA

This document is in Dutch, there is no English version.

No title
September 23, 2013

Tegenbegroting 2014 van de ChristenUnie

This document is in Dutch, there is no English version.

No title
September 23, 2013

Tegenbegroting 2014 van de ChristenUnie

This document is in Dutch, there is no English version.

No title