Search results

There are 9 search results for *.
January 17, 2015

Zittenblijven in het primair en voortgezet onderwijs: Een inventarisatie van de voor- en nadelen

Publication (in Dutch only)

Bijna de helft van alle leerlingen blijft minimaal één keer zitten op de basis- of middelbare school. Het percentage zittenblijvers piekt aan het begin van de basisschool en in het voorexamenjaar.

July 3, 2014

De winstbox en de wig

Publication (in Dutch only)

Het ministerie van Financiën heeft het CPB gevraagd “om de economische effecten van de winstbox in kaart te brengen, zodat alle voor- en nadelen van de winstbox zorgvuldig tegen elkaar kunnen worden afgewogen.”

Image for De winstbox en de wig
July 1, 2014

Economische beoordeling Winstbox

Publication (in Dutch only)

Het ministerie van Financiën heeft het CPB verzocht om een economische beoordeling te verrichten van een lastenverzwaring van 500 mln euro in het kader van de invoering van een ‘winstbox’.

Image for Economische beoordeling Winstbox
November 12, 2012

Actualisatie analyse economische effecten financieel kader Regeerakkoord

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Actualisatie analyse economische effecten financieel kader Regeerakkoord
November 8, 2012

Een nadere toelichting op de koopkrachteffecten van het Regeerakkoord

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Een nadere toelichting op de koopkrachteffecten van het Regeerakkoord
August 8, 2012

De fiscale behandeling van zelfstandigen: een kritische blik

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

March 14, 2012

Notitie voor rondetafelgesprek Tweede Kamer over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV)

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Notitie voor rondetafelgesprek Tweede Kamer over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV)
December 15, 2011

Houdbaarheidseffect sociaal akkoord AOW, witteveenkader en vitaliteitspakket

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Houdbaarheidseffect sociaal akkoord AOW, witteveenkader en vitaliteitspakket
July 22, 2011

The decentralization of Social Assistance and the rise of Disability Insurance enrolment

Publication

In this paper, we assess spillover effects of Social Assistance (SA) decentralization in the Netherlands, in particular towards (a centrally administered) Disability Insurance scheme (DI).

Image for The decentralization of Social Assistance and the rise of Disability Insurance enrolment