Search results

There are 12 search results for *.
November 17, 2016

Flexibiliteit op de arbeidsmarkt

Vier van de tien werkenden in Nederland hebben geen vast contract. Zowel het aandeel flexibele dienstverbanden als het aandeel zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) ligt hoger dan in het buitenland. De groei van flexibele arbeid is bovendien sterker dan in andere Europese landen.

November 17, 2016

Flexibiliteit op de arbeidsmarkt

Vier van de tien werkenden in Nederland hebben geen vast contract. Zowel het aandeel flexibele dienstverbanden als het aandeel zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) ligt hoger dan in het buitenland. De groei van flexibele arbeid is bovendien sterker dan in andere Europese landen.

April 23, 2012

Plausibiliteitstoets premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW en WGA

This document is in Dutch, there is no English translation.

No title
March 14, 2012

Notitie voor rondetafelgesprek Tweede Kamer over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV)

This document is in Dutch, there is no English translation.

No title
December 15, 2011

Houdbaarheidseffect sociaal akkoord AOW, witteveenkader en vitaliteitspakket

This document is in Dutch, there is no English translation.

No title
July 22, 2011

The decentralization of Social Assistance and the rise of Disability Insurance enrolment

In this paper, we assess spillover effects of Social Assistance (SA) decentralization in the Netherlands, in particular towards (a centrally administered) Disability Insurance scheme (DI).

No title
March 29, 2011

Flexible Retirement

Flexible retirement - that is, the opportunity to choose one’s own personal retirement age - serves as a hedge against pension risk and provides insurance to workers facing health or productivity shocks.

No title