Search results

There are 10 search results for *.
November 17, 2016

Flexibiliteit op de arbeidsmarkt

Vier van de tien werkenden in Nederland hebben geen vast contract. Zowel het aandeel flexibele dienstverbanden als het aandeel zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) ligt hoger dan in het buitenland. De groei van flexibele arbeid is bovendien sterker dan in andere Europese landen.

November 17, 2016

Flexibiliteit op de arbeidsmarkt

Vier van de tien werkenden in Nederland hebben geen vast contract. Zowel het aandeel flexibele dienstverbanden als het aandeel zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) ligt hoger dan in het buitenland. De groei van flexibele arbeid is bovendien sterker dan in andere Europese landen.

April 23, 2012

Plausibiliteitstoets premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW en WGA

This document is in Dutch, there is no English translation.

No title
March 14, 2012

Notitie voor rondetafelgesprek Tweede Kamer over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV)

This document is in Dutch, there is no English translation.

No title
July 22, 2011

The decentralization of Social Assistance and the rise of Disability Insurance enrolment

In this paper, we assess spillover effects of Social Assistance (SA) decentralization in the Netherlands, in particular towards (a centrally administered) Disability Insurance scheme (DI).

No title
July 22, 2011

The decentralization of Social Assistance and the rise of Disability Insurance enrolment

In this paper, we assess spillover effects of Social Assistance (SA) decentralization in the Netherlands, in particular towards (a centrally administered) Disability Insurance scheme (DI).

No title
January 12, 2011

Werkgelegenheidseffecten uniformering loonbegrip

This document is in Dutch, there is no English translation.

No title
January 12, 2011

Werkgelegenheidseffecten uniformering loonbegrip

This document is in Dutch, there is no English translation.

No title