Search results

There are 33 search results for *.
June 12, 2019

Income differences across migrant groups in the Netherlands: an intergenerational perspective

Publication

This paper investigates income disparities across natives and the most prominent migrant groups in the Netherlands, those with a Moroccan, Turkish, Surinamese, or Antillean background. We use administrative data on incomes to estimate the relationship between child income and parental income for natives and each of the migrant groups separately.

December 20, 2018

Arbeidsparticipatie

Publication (in Dutch only)

In het afgelopen decennium heeft de arbeidsparticipatie zich anders ontwikkeld dan in de periode daarvoor. De participatie van ouderen laat een sterke toename zien. Het aantal vrouwen dat werkt stijgt, maar deze stijging vlakt af. En de participatie van jonge mannen daalt. In deze publicatie analyseren we deze patronen naar geslacht en leeftijd en onderzoeken we de mate waarin opleiding, migratieachtergrond en huishoudsamenstelling daarbij een rol spelen. Ook verkennen we mogelijke verklaringen voor deze patronen en de vraag in hoeverre het om structurele of conjuncturele ontwikkelingen gaat.

October 11, 2017

Preventing NEETs During the Great Recession: The Effects of a Mandatory Activation Program for Young Welfare Recipients

Publication

We study the impact of a mandatory activation program for young welfare recipients in the Netherlands. Introduced at the end of 2009, the goal of the program was to prevent so-called NEETs (individuals not in employment, education or training).

April 26, 2015

Kansrijk arbeidsmarktbeleid

Publication (in Dutch only)

Deze eerste uitgave van Kansrijk Arbeidsmarktbeleid belicht de effecten van beleidsmaatregelen op het gebied van fiscale stimulering van arbeidsparticipatie, sociale zekerheid en ontslagbescherming.

February 14, 2015

De effectiviteit van fiscaal participatiebeleid

Publication (in Dutch only)

Generieke lastenverlichting doet relatief weinig voor de arbeidsparticipatie. Lastenverlichting voor werkende moeders met jonge kinderen is relatief effectief.

November 27, 2014

Presentation: Simulating Income Tax Reforms in the Netherlands with MICSIM

Publication

This presentation was used by Egbert Jongen during a seminar about 'MICSIM', 27 November 2014, in The Hague.

October 17, 2014

The effectiveness of fiscal stimuli for working parents

Publication

We study the relative effectiveness of fiscal stimuli for working parents in an empirical model of household labour supply and childcare use.

Image for The effectiveness of fiscal stimuli for working parents
May 29, 2013

Estimating the Elasticity of Taxable Labour Income in the Netherlands

Publication

We study the elasticity of taxable labour income (ETI) of employees in the Netherlands. The large 2001 Dutch tax reform generates substantial variation in marginal tax rates at di erent segments of the income distribution.

March 7, 2013

A structural analysis of labour supply elasticities in the Netherlands

Publication

We estimate the labour supply elasticity for a large number of groups on the Dutch labour market. We exploit a large administrative household panel data set for the period 1999-2005.

Image for A structural analysis of labour supply elasticities in the Netherlands
January 24, 2013

The dog that did not bark: The EITC for single mothers in the Netherlands

Publication

We study the extension of an EITC for single mothers in the Netherlands to mothers with a youngest child of 12 to 15 years old. This reform has increased the net income for the treatment group by 5%.

Image for The dog that did not bark: The EITC for single mothers in the Netherlands