Search results

There are 1 search results for *.
December 23, 2015

Het EMU-model voor de raming van overheidsuitgaven, -saldo en -schuld

Publication (in Dutch only)

In dit CPB Achtergronddocument wordt het EMU-model van het CPB beschreven, dat gebruikt wordt voor de raming van de overheidsuitgaven en het overheidssaldo.

Image for Het EMU-model voor de raming van overheidsuitgaven, -saldo en -schuld