Search results

There are 4 search results for *.
April 20, 2016

Kansrijk arbeidsmarktbeleid, deel 2

Publication (in Dutch only)

Dit boek belicht de effecten van overheidsbeleid op het gebied van loonvorming, de uittreedleeftijd en AOW-uitkeringen, en actief arbeidsmarktbeleid.

March 13, 2015

Macro-economische effecten aanpassingen arbeidsduur

Publication (in Dutch only)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het CPB verzocht om de macro-economische effecten van arbeidsduurverandering in kaart te brengen.

Image for Macro-economische effecten aanpassingen arbeidsduur
July 1, 2011

Rentehobbelopslag wga in 2012

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Rentehobbelopslag wga in 2012
March 23, 2010

A decomposition of the growth in self-employment

Publication

What explains the recent upturn in the number of self-employed?