Search results

There are 3 search results for *.
June 10, 2015

Beleidsvarianten met Saffier-II

Publication (in Dutch only)

In de publicatie over het macro-econometrische model SAFFIER-II staan enkele technische varianten met het model.

Image for Beleidsvarianten met Saffier-II
March 13, 2015

Macro-economische effecten aanpassingen arbeidsduur

Publication (in Dutch only)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het CPB verzocht om de macro-economische effecten van arbeidsduurverandering in kaart te brengen.

Image for Macro-economische effecten aanpassingen arbeidsduur
March 18, 2014

Vermogensschokken en consumptie in Nederland

Publication (in Dutch only)

Dit document laat zien hoe het vermogen van huishoudens zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en waarom dit invloed heeft op de consumptie.

Image for Vermogensschokken en consumptie in Nederland