Search results

There are 58 search results for *.
May 12, 2016

Kansrijk Mobiliteitsbeleid

Het personen- en goederenvervoer blijven de komende decennia toenemen, maar minder dan voorheen.

No title
May 12, 2016

Kansrijk Mobiliteitsbeleid

Het personen- en goederenvervoer blijven de komende decennia toenemen, maar minder dan voorheen.

No title
October 28, 2015

Btw en de reistijdwaardering van zakelijke reizen en goederenvervoer in maatschappelijke kosten-batenanalyse

Deze CPB Notitie gaat in op de manier waarop de kengetallen voor reistijdwaardering moeten worden gecorrigeerd voor btw.

No title
June 13, 2014

Second Opinion MKBA Ring Utrecht

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is een second opinion uitgevoerd naar de door Decisio opgestelde MKBA Ring Utrecht.

No title
June 13, 2014

Second Opinion MKBA Ring Utrecht

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is een second opinion uitgevoerd naar de door Decisio opgestelde MKBA Ring Utrecht.

No title
March 13, 2014

Presentatie 'Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse'

Dit is de presentatie die door Gerbert Romijn en Gusta Renes gebruikt is tijdens bijeenkomst bij het ministerie van Economische Zaken in Den Haag, op 13 maart 2014.

March 13, 2014

Presentatie 'Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse'

Dit is de presentatie die door Gerbert Romijn en Gusta Renes gebruikt is tijdens bijeenkomst bij het ministerie van Economische Zaken in Den Haag, op 13 maart 2014.

December 6, 2013

General Guidance for Cost-Benefit Analysis

Government policy is about making choices. Policy measures often have many different effects and the numerous different advantages and disadvantages of these effects have to be weighed up before a decision can be made.

No title
December 6, 2013

General Guidance for Cost-Benefit Analysis

Government policy is about making choices. Policy measures often have many different effects and the numerous different advantages and disadvantages of these effects have to be weighed up before a decision can be made.

No title