Search results

There are 20 search results for *.
December 19, 2014

Overheidslonen volgen marktlonen

De ontwikkeling van lonen in de publieke sector wijkt alleen tijdelijk af van die in de marktsector. Op termijn volgen de overheidslonen de marktlonen.

December 19, 2014

Overheidslonen volgen marktlonen

De ontwikkeling van lonen in de publieke sector wijkt alleen tijdelijk af van die in de marktsector. Op termijn volgen de overheidslonen de marktlonen.

October 21, 2014

Structural budget balance: a love at first sight turned sour

The structural budget balance, which corrects the nominal government budget balance for one-offs and business cycle effects, is used to assess underlying fiscal policy effort.

September 8, 2014

Ex-ante budgettaire effecten fiscaal plan VNL

Op verzoek van de politieke partij 'Voor Nederland' (VNL) heeft het CPB een doorrekening gemaakt van de ex-ante budgettaire effecten van het fiscaal plan van VNL.

No title
September 8, 2014

Ex-ante budgettaire effecten fiscaal plan VNL

Op verzoek van de politieke partij 'Voor Nederland' (VNL) heeft het CPB een doorrekening gemaakt van de ex-ante budgettaire effecten van het fiscaal plan van VNL.

No title
June 18, 2014

Presentatie Resources revenues and the State budget, the Dutch experience

Dit is de presentatie die door Johannes Hers en Wim Suyker is gebruikt als bijdrage aan het Programma voor het Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism of Cyprus, 18 juni 2014.

October 17, 2013

Analyse economische effecten Begrotingsafspraken 2014

This document is in Dutch, there is no English version.

No title
October 17, 2013

Analyse economische effecten Begrotingsafspraken 2014

This document is in Dutch, there is no English version.

No title
October 16, 2013

Ex-ante budgettaire effecten Begrotingsafspraken 2014

This document is in Dutch, there is no English version.

No title
October 16, 2013

Ex-ante budgettaire effecten Begrotingsafspraken 2014

This document is in Dutch, there is no English version.

No title