Search results

There are 4 search results for *.

Decentralisaties in het sociale domein

Een globale inventarisatie van de kansen en risico’s van de drie grote decentralisaties van het Regeerakkoord: de Jeugdwet, de WMO 2015 en de Participatiewet.

No title

Decentralisaties in het sociale domein

Een globale inventarisatie van de kansen en risico’s van de drie grote decentralisaties van het Regeerakkoord: de Jeugdwet, de WMO 2015 en de Participatiewet.

No title
December 10, 2012

De gevolgen van het huurbeleid nader bekeken

This document is in Dutch, there is no English translation.

No title
December 10, 2012

De gevolgen van het huurbeleid nader bekeken

This document is in Dutch, there is no English translation.

No title