Search results

There are 46 search results for *.
April 23, 2014

Verkenning ophoging masters PO en VO

OCW heeft het CPB verzocht om een literatuuroverzicht van ervaringen in andere landen met initiatieven om meer hogeropgeleiden voor de lerarenopleiding en het lerarenberoep te laten kiezen.

No title
April 23, 2014

Verkenning ophoging masters PO en VO

OCW heeft het CPB verzocht om een literatuuroverzicht van ervaringen in andere landen met initiatieven om meer hogeropgeleiden voor de lerarenopleiding en het lerarenberoep te laten kiezen.

No title
March 13, 2014

Public funding of science: An international comparison

This CPB background document investigates the different allocation mechanisms of public research funding in a sample of seven countries.

No title
July 4, 2013

Up or out? How individual research grants affect academic careers in the Netherlands

This paper investigates the effect of obtaining an individual research grant (Vernieuwingsimpuls or IRI -grant) on the careers of Dutch scientists.

No title
February 29, 2012

Slechte en goede prestaties van scholen: is er een relatie met personeelskenmerken?

This document is in Dutch, there is no English translation.

No title