Search results

There are 10 search results for *.
September 12, 2019

Arbeidsparticipatie, gewerkte uren en economische zelfstandigheid van vrouwen

Publication (in Dutch only)

Het gemiddelde inkomen van vrouwen daalt sterk na de geboorte van het eerste kind. Het inkomen van mannen blijft praktisch op peil.

December 20, 2018

Arbeidsparticipatie

Publication (in Dutch only)

In het afgelopen decennium heeft de arbeidsparticipatie zich anders ontwikkeld dan in de periode daarvoor. De participatie van ouderen laat een sterke toename zien. Het aantal vrouwen dat werkt stijgt, maar deze stijging vlakt af. En de participatie van jonge mannen daalt. In deze publicatie analyseren we deze patronen naar geslacht en leeftijd en onderzoeken we de mate waarin opleiding, migratieachtergrond en huishoudsamenstelling daarbij een rol spelen. Ook verkennen we mogelijke verklaringen voor deze patronen en de vraag in hoeverre het om structurele of conjuncturele ontwikkelingen gaat.

March 23, 2018

Decennium onderwijs- en arbeidsmarktcarrières cohort 2006

Publication (in Dutch only)

Deze rapportage is een achtergronddocument dat hoort bij de CPB Notitie ‘waarde van een startkwalificatie op de arbeidsmarkt‘. Waar de notitie zich concentreert op de hoofdvragen, beschrijft dit achtergronddocument veel details. Het geeft een uitgebreid overzicht van de onderwijs- en arbeidsmarktloopbanen van jongeren. Deze loopbanen hebben we gesorteerd per vooropleiding in het voortgezet onderwijs.

March 8, 2018

Voorspellen van de werkloosheid. Kan het beter?

Publication (in Dutch only)

Dit document beschrijft verschillende routes om de CPB-kortetermijnramingen van de werkloosheid te ondersteunen. Op basis van recente wetenschappelijke literatuur is onderzocht of de werkloosheid nauwkeuriger geraamd kan worden met tijdreeksmodellen. Daarnaast besteden we aandacht aan de kwaliteit van voorspellingen in de buurt van omslagpunten.

January 24, 2013

The dog that did not bark: The EITC for single mothers in the Netherlands

Publication

We study the extension of an EITC for single mothers in the Netherlands to mothers with a youngest child of 12 to 15 years old. This reform has increased the net income for the treatment group by 5%.

Image for The dog that did not bark: The EITC for single mothers in the Netherlands
December 22, 2011

Estimating the labour supply response to the earned income tax credit for single parents in the Netherlands

Publication

In 2002, the Dutch government extended the eligibility conditions of the earned income tax credit for single parents to single parents with a child of 12 to 15 years old.

April 23, 2009

Arbeidsaanbod en gewerkte uren tot 2050: een beleidsneutraal scenario

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

April 15, 2009

Why do macro wage elasticities diverge?

Publication

This study analyses macro wage elasticities on labour productivity, payroll taxes, average and marginal income tax, consumer and producer prices, the replacement ratio and the unemployment rate.

March 26, 2009

Why do macro wage elasticities diverge? A meta analysis

Publication

What are the elasticities of the macro wage equation?

October 23, 2007

Immigration policy and welfare state design; a qualitative approach to explore the interaction

Publication

For the design of an immigration policy, in terms of the number and skills of the entrants and their effect on the host country, it is important to realize that the kind of welfare state matters.