Search results

There are 5 search results for *.
October 5, 2011

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2012 SP

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2012 SP
September 21, 2011

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2012 ChristenUnie

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2012 ChristenUnie
September 21, 2011

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2012 D66

Publication (in Dutch only)

Het CPB heeft op verzoek van D66 de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2012 bezien.

Image for Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2012 D66
September 21, 2011

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2012 GroenLinks

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2012 GroenLinks
May 3, 2011

Budgettaire, koopkracht- en arbeidsmarkteffecten van herziening belastingstelsel (JOVD-voorstel)

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Budgettaire, koopkracht- en arbeidsmarkteffecten van herziening belastingstelsel (JOVD-voorstel)