Search results

There are 10 search results for *.
October 5, 2011

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2012 SP

This document is in Dutch, there is no English translation.

No title
October 5, 2011

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2012 SP

This document is in Dutch, there is no English translation.

No title
September 21, 2011

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2012 ChristenUnie

This document is in Dutch, there is no English translation.

No title
September 21, 2011

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2012 ChristenUnie

This document is in Dutch, there is no English translation.

No title
September 21, 2011

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2012 D66

Het CPB heeft op verzoek van D66 de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2012 bezien.

No title
September 21, 2011

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2012 D66

Het CPB heeft op verzoek van D66 de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2012 bezien.

No title
September 21, 2011

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2012 GroenLinks

This document is in Dutch, there is no English translation.

No title
September 21, 2011

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2012 GroenLinks

This document is in Dutch, there is no English translation.

No title
May 3, 2011

Budgettaire, koopkracht- en arbeidsmarkteffecten van herziening belastingstelsel (JOVD-voorstel)

This document is in Dutch, there is no English translation.

No title