Search results

There are 11 search results for *.
June 23, 2017

Herziening methode arbeidsinkomensquote

Publication (in Dutch only)

Met ingang van de eerstvolgende Macro Economische Verkenning in september 2017 wijzigt het CPB de berekening van de arbeidsinkomensquote (AIQ).

March 21, 2016

Arbeidsvolume in gewerkte uren

Publication (in Dutch only)

In navolging van internationale organisaties en het CBS publiceert het CPB vanaf het CEP 2016 de werkgelegenheid in gewerkte uren in plaats van in arbeidsjaren.

Image for Arbeidsvolume in gewerkte uren
September 15, 2013

Schatting effect BTW-verhoging op inflatie

Publication

This document is in Dutch, there is no English version.

September 15, 2011

Arbeidskosten per eenheid product (MEV 2012)

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

September 15, 2011

Aspecten winstgevendheid bedrijven (MEV 2012)

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

August 10, 2011

Vergelijkingen van de binnenslands geproduceerde uitvoer in SAFFIER II

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

March 22, 2011

Arbeidskosten per eenheid product (CEP 2011)

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

March 22, 2011

Aspecten winstgevendheid bedrijven (CEP 2011)

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

July 2, 2007

Re-exports: international comparison and implications for performance indicators

Publication

Since the mid eighties, re-exports in the Netherlands has been booming, with the exception of a short interruption in 2001 and 2002.

April 19, 2007

Effect wederuitvoer op relevante wereldhandel

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.