Search results

There are 21 search results for *.
June 23, 2017

Herziening methode arbeidsinkomensquote

Met ingang van de eerstvolgende Macro Economische Verkenning in september 2017 wijzigt het CPB de berekening van de arbeidsinkomensquote (AIQ).

June 23, 2017

Herziening methode arbeidsinkomensquote

Met ingang van de eerstvolgende Macro Economische Verkenning in september 2017 wijzigt het CPB de berekening van de arbeidsinkomensquote (AIQ).

March 21, 2016

Arbeidsvolume in gewerkte uren

In navolging van internationale organisaties en het CBS publiceert het CPB vanaf het CEP 2016 de werkgelegenheid in gewerkte uren in plaats van in arbeidsjaren.

No title
March 21, 2016

Arbeidsvolume in gewerkte uren

In navolging van internationale organisaties en het CBS publiceert het CPB vanaf het CEP 2016 de werkgelegenheid in gewerkte uren in plaats van in arbeidsjaren.

No title
September 15, 2013

Schatting effect BTW-verhoging op inflatie

This document is in Dutch, there is no English version.

September 15, 2013

Schatting effect BTW-verhoging op inflatie

This document is in Dutch, there is no English version.

September 15, 2011

Arbeidskosten per eenheid product (MEV 2012)

This document is in Dutch, there is no English translation.

September 15, 2011

Arbeidskosten per eenheid product (MEV 2012)

This document is in Dutch, there is no English translation.

September 15, 2011

Aspecten winstgevendheid bedrijven (MEV 2012)

This document is in Dutch, there is no English translation.

September 15, 2011

Aspecten winstgevendheid bedrijven (MEV 2012)

This document is in Dutch, there is no English translation.