Search results

There are 4 search results for *.
December 17, 2014

Koopkracht, een kwestie van kwartjes

Publication (in Dutch only)

Hoewel dynamische koopkrachtcijfers de realiteit beter weergeven, is het voor de reguliere CPB-ramingen toch beter om de statische koopkrachtcijfers te gebruiken.

June 21, 2013

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip
December 10, 2012

Effecten van het Regeerakkoord voor de marginale druk

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Effecten van het Regeerakkoord voor de marginale druk
May 3, 2011

Budgettaire, koopkracht- en arbeidsmarkteffecten van herziening belastingstelsel (JOVD-voorstel)

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Budgettaire, koopkracht- en arbeidsmarkteffecten van herziening belastingstelsel (JOVD-voorstel)