Search results

There are 50 search results for *.
May 21, 2014

Reële opties en de waarde van flexibiliteit bij investeringen in natte infrastructuur

Lessen op basis van de vervangingsopgaven rondom het Volkerak-Zoommeer en de Grevelingen.

No title
January 14, 2014

Economisch optimale waterveiligheid in het IJsselmeergebied

Veiligheid meeste dijken IJsselmeergebied afdoende, de meeste dijkringen hoeven de komende decennia niet te worden versterkt.

No title
January 14, 2014

Economisch optimale waterveiligheid in het IJsselmeergebied

Veiligheid meeste dijken IJsselmeergebied afdoende, de meeste dijkringen hoeven de komende decennia niet te worden versterkt.

No title
January 14, 2014

Economisch optimale waterveiligheid in het IJsselmeergebied

Veiligheid meeste dijken IJsselmeergebied afdoende, de meeste dijkringen hoeven de komende decennia niet te worden versterkt.

No title
December 18, 2013

Second opinion Voorverkenning kosten en baten Deltaprogramma Zoetwater en aanbevelingen voor vervolganalyse

This document is in Dutch, there is no English version.

No title
June 19, 2013

Aanvullende berekeningen voor het winterpeilbeheer van het IJsselmeer

This document is in Dutch, there is no English translation of this page.

No title
June 19, 2013

Aanvullende berekeningen voor het winterpeilbeheer van het IJsselmeer

This document is in Dutch, there is no English translation of this page.

No title
September 27, 2012

Een snelle kosten-effectiviteitanalyse voor het Deltaprogramma IJsselmeergebied (achtergronddocument)

This document is in Dutch, there is no English translation of this page.