Search results

There are 53 search results for *.
January 14, 2014

Economisch optimale waterveiligheid in het IJsselmeergebied

Veiligheid meeste dijken IJsselmeergebied afdoende, de meeste dijkringen hoeven de komende decennia niet te worden versterkt.

No title
June 19, 2013

Aanvullende berekeningen voor het winterpeilbeheer van het IJsselmeer

This document is in Dutch, there is no English translation of this page.

No title
June 19, 2013

Aanvullende berekeningen voor het winterpeilbeheer van het IJsselmeer

This document is in Dutch, there is no English translation of this page.

No title
November 9, 2012

Keuzes in Kaart 2013-2017, Een analyse van tien verkiezingsprogramma’s op bereikbaarheidseffecten

This document is in Dutch, there is no English translation.

September 27, 2012

Een snelle kosten-effectiviteitanalyse voor het Deltaprogramma IJsselmeergebied

This document is in Dutch, there is no English translation.

No title
September 27, 2012

Een snelle kosten-effectiviteitanalyse voor het Deltaprogramma IJsselmeergebied (achtergronddocument)

This document is in Dutch, there is no English translation of this page.

June 24, 2011

A cost-effectiveness analysis to prepare the „Afsluitdijk‟ for the future

This CPB Book (only in Dutch), a cost-effectiveness analysis, describes the pros and cons of six alternatives for preparing the „Afsluitdijk‟ to meet minimal functional requirements up to the year 2100.

No title