Search results

There are 5 search results for *.
September 27, 2012

Een snelle kosten-effectiviteitanalyse voor het Deltaprogramma IJsselmeergebied (achtergronddocument)

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation of this page.

September 27, 2012

Een snelle kosten-effectiviteitanalyse voor het Deltaprogramma IJsselmeergebied

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Een snelle kosten-effectiviteitanalyse voor het Deltaprogramma IJsselmeergebied
March 13, 2012

Rondetafelgesprek Hoogwaterbescherming: CPB bijdrage over maatschappelijke kosten-batenanalyse

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Rondetafelgesprek Hoogwaterbescherming: CPB bijdrage over maatschappelijke kosten-batenanalyse
February 10, 2012

Second Opinion op de MKBA ZuidasDok

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Second Opinion op de MKBA ZuidasDok