Search results

There are 6 search results for *.
November 9, 2012

Keuzes in Kaart 2013-2017, Een analyse van tien verkiezingsprogramma’s op bereikbaarheidseffecten

This document is in Dutch, there is no English translation.

September 27, 2012

Een snelle kosten-effectiviteitanalyse voor het Deltaprogramma IJsselmeergebied (achtergronddocument)

This document is in Dutch, there is no English translation of this page.

September 27, 2012

Een snelle kosten-effectiviteitanalyse voor het Deltaprogramma IJsselmeergebied

This document is in Dutch, there is no English translation.

No title