Search results

There are 79 search results for *.
April 16, 2014

Werken in goede gezondheid

Meer onderzoek nodig naar werkgeversprikkels ziekte en arbeidsongeschiktheid, concluderen de auteurs.

March 27, 2014

Plausibiliteitstoets beleidsvarianten Commissie Dienstverlening aan huis

Het CPB is verzocht de budgettaire effecten van beleidsvarianten van de Commissie Dienstverlening aan huis te toetsen op plausibiliteit en te voorzien van een inschatting van de arbeidsmarkteffecten.

No title
March 27, 2014

Plausibiliteitstoets beleidsvarianten Commissie Dienstverlening aan huis

Het CPB is verzocht de budgettaire effecten van beleidsvarianten van de Commissie Dienstverlening aan huis te toetsen op plausibiliteit en te voorzien van een inschatting van de arbeidsmarkteffecten.

No title
November 27, 2013

Gevolgen Wet Werk en Zekerheid voor werkgelegenheid

This document is in Dutch, there is no English version.

No title
November 27, 2013

Gevolgen Wet Werk en Zekerheid voor werkgelegenheid

This document is in Dutch, there is no English version.

No title
June 13, 2013

Economische analyse van korte en lange termijn knelpunten op de arbeidsmarkt

This document is in Dutch, there is no English translation.

No title
February 22, 2013

Ouderen aan het werk

This document is in Dutch, there is no English translation.

February 22, 2013

Ouderen aan het werk

This document is in Dutch, there is no English translation.

February 22, 2013

Arbeidsmarkt Ouderen en Duurzame Inzetbaarheid

This document is in Dutch, there is no English translation.