Search results

There are 32 search results for *.
June 29, 2015

Mbo taalexperiment

Deze publicatie geeft een beeld van het Nederlandse taalonderwijs in het mbo.

No title
June 29, 2015

Mbo taalexperiment

Deze publicatie geeft een beeld van het Nederlandse taalonderwijs in het mbo.

No title
January 17, 2015

Zittenblijven in perspectief

Dit achtergronddocument gaat nader in op literatuur die genoemd wordt in de CPB Policy Brief ‘Zittenblijven in het primair en voortgezet onderwijs: Een inventarisatie van de voor- en nadelen’.

No title
January 17, 2015

Zittenblijven in perspectief

Dit achtergronddocument gaat nader in op literatuur die genoemd wordt in de CPB Policy Brief ‘Zittenblijven in het primair en voortgezet onderwijs: Een inventarisatie van de voor- en nadelen’.

No title
November 27, 2014

Maatschappelijke kosten-batenanalyses in het onderwijs: Op weg naar een werkwijzer voor onderwijsmaatregelen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het CPB verzocht de mogelijkheden te verkennen om maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) uit te voeren in het onderwijsdomein.

No title
November 27, 2014

Maatschappelijke kosten-batenanalyses in het onderwijs: Op weg naar een werkwijzer voor onderwijsmaatregelen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het CPB verzocht de mogelijkheden te verkennen om maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) uit te voeren in het onderwijsdomein.

No title
November 5, 2014

Teacher quality and student achievement: Evidence from a Dutch sample of twins

This paper examines the causal link that runs from classroom quality to student achievement using data on twin pairs who entered the same school but were allocated to different classrooms in an exogenous way.

No title
November 5, 2014

Teacher quality and student achievement: Evidence from a Dutch sample of twins

This paper examines the causal link that runs from classroom quality to student achievement using data on twin pairs who entered the same school but were allocated to different classrooms in an exogenous way.

No title
November 4, 2014

Zero returns to compulsory schooling: Is it certification or skills that matters?

This paper evaluates the effects of the raising of the minimum school leaving age (ROSLA) from 14 to 15 in the Netherlands in 1971.

No title
November 4, 2014

Zero returns to compulsory schooling: Is it certification or skills that matters?

This paper evaluates the effects of the raising of the minimum school leaving age (ROSLA) from 14 to 15 in the Netherlands in 1971.

No title