Search results

There are 6 search results for *.
December 4, 2015

The effects of higher teacher pay on teacher retention

This paper investigates the effects of higher teacher pay for secondary school teachers on their teacher retention decision and enrollment in additional schooling.

No title
December 4, 2015

The effects of higher teacher pay on teacher retention

This paper investigates the effects of higher teacher pay for secondary school teachers on their teacher retention decision and enrollment in additional schooling.

No title
June 29, 2015

Mbo taalexperiment

Deze publicatie geeft een beeld van het Nederlandse taalonderwijs in het mbo.

No title
June 29, 2015

Mbo taalexperiment

Deze publicatie geeft een beeld van het Nederlandse taalonderwijs in het mbo.

No title
January 17, 2015

Zittenblijven in perspectief

Dit achtergronddocument gaat nader in op literatuur die genoemd wordt in de CPB Policy Brief ‘Zittenblijven in het primair en voortgezet onderwijs: Een inventarisatie van de voor- en nadelen’.

No title
January 17, 2015

Zittenblijven in perspectief

Dit achtergronddocument gaat nader in op literatuur die genoemd wordt in de CPB Policy Brief ‘Zittenblijven in het primair en voortgezet onderwijs: Een inventarisatie van de voor- en nadelen’.

No title